декември 1, 2015

UPSMAN Software

UPSMON софтуер за управление на UPS , както и други устройства чрез сериен порт, USB или през мрежов интерфейс , за да се получи информация за състоянието и данните от измерванията. Докато UPS работи при нормалена мощност, функцията на UPSMAN е да регистърира всички събития и лог файлове и да предоставят данните в мрежата, като в същото време ги визуализира. По време на прекъсване на захранването UPSMAN следи оставащото време на заряд в отделните UPS устройства и иницира отделни или мрежови спирания на защитените компютри, ако е необходимо това.UPSMAN софтуер позволява в комбинация с RCCMD софтуер генериране на съобщения и изключване на компютрите. Имам възможност по предварително зададени критерии да се извършва спирания и стартиране на устройствата. В допълнение има възможност за персонализация, както и неограничена обработка на UPSMAN софтеур при различни по рода си събитие да дава възможност на потребителя да блокира предварително конфигурираните настройки на системата. Тази функция е особенно подходяща в случаи на автоматично извършване на профилактика и поддръжка, като се изпраща автоматично уведомяване на потребителите чрез мрежови съобщения, електронна поща или SMS, или използвайки RCCMD софтеур се изпраща нареждане към отдалечен компютър. UPSMAN софтуер дава възможност за достъп до  мониторинговите данни посредством достъп през уеб сървър, използвайки всеки стандартен уеб браузър. В допълнение UPSMAN софтуер може да бъде предварително конфигуриран в 4 различни режима в зависимост от оставащото време на батерията. При внезапно отрадане на напрежението е възможно  последователно и безопасно спиране на устройствата в мрежа, когато компютри са свързани към UPS. За повече информация, моля разгледайте UPS Management Software  или се свържете с нашия търговски отдел.

Характеристики

  • На разположение за Windows NT/2K/XP/Vista, Macintosh OSX, UNIX и VMS
  • Мониторинг на UPS системи с интерфейс
  • Изключване на единични компютри и/или мрежа от компютри и устройства
  • Интегрирана RFC 1628 съвместим с SNMP-Agent
  • Изпращане на съобщения помрежата, електронна поща и SMS
  • Различни нива на достъп до информация за състоянието на UPS
  • Планиране и контролирани на времето  за извършване на произволни функции като рестартиране, изключване, включване и др
  • Защита с парола на всички UPS функции за дистанционно управление
  • Управление на до 4 потребителски групи времето за действие и потребителски права (допълнителен хардуер е задължително)
  • Предлага се на 11 езика