Онлайн мониторинг

Патентованата система за управление на батерии с индивидуален контрол, извършва измерване на:
– напрежение и ток на цялата система;
– напрежение на всяка батерия;
– температура на всяка батерия;
– вътрешно съпротивлението на всяка батерия;
Баланс на подзарядното напрежение с висока точност на всеки елемент в системата;
Системата е приложима в група до  330 елемента;
За Оловно-киселинни акумулаторни батерии, NiCd, NiMH и Li-Ion батерии;
Избягване на незабелязани или неочаквани сривове на батериите;
Удължава живота на батерията до 30%;

Дистанционно наблюдение и контрол на UPS устройства и други системи за сигурност.
Гъвкаво конфигуриране, което позволява различни нива на достъп и сигурност.
Вграден програматор, който позволява точното определяне на времето и процесите.
Конфигуриране на събиране резултати и техния моментален анализ и обработка, т.е. незабавно уведомяване при критични ситуации чрез електронна поща, SMS , e-mail, съобщения от мрежата.
Конфигуриране по изискване на клиента и възможност за нива на достъп

Мониторинг и контрол датчици и сензори за движение с широк спектър от приложения за управление на обекти.
Визуализация и анализ на данни от измерванията.
Свободно конфигуриране, обработка и анализ на данните, като незабавно се уведомява при критични ситуации чрез електронна поща, SMS, e-mail или съобщения от мрежата.
Възможности за регистриране на различни параметри и устройства с анализ на данни

Адаптируем софтеур за всички модели и марки UPS устройства за управление и контрол.
Гама на приложение: от единични системи до мултфункционални свързани в мрежа устройства и системи.
Широка гама от възможности за управление и наблюдение на UPS  устройства: от единични настолни устройства до системи от UPS и изчислителни центрове.
Дистанционно наблюдение и администрация за чувствителни системи, които се нуждаят от надеждна и стабилна защита.

Сплитери за  UPS.
Сплитер за връзка.
Температурен датчик и датчик за влага.
Датчик за дим и движение.
Акустични аларми.