октомври 18, 2013

ТЕЦ София Изток

Доставка и монтаж на оловно-киселинна акумулаторна батерия с номинално напрежение 216V и капацитет 546Ah@C10, съставена от 108 елемента PowerSafe 7 OPzS 490. Доставка и монтаж на стелаж за акумулаторната батерия. Пускане в експлоатация на акумулаторната батерия след разряден капацитивен тест с товарно устройство ТОРКЕЛ 860 за доказване на номиналните й данни.

 valbis-trade-ltd---  valbis-trade-ltd---