Управление на проекти

Непрекъснатост и планиране на мощностите за електрическо захранване се превръща в една от най-важните теми  за много компании.

Общо управление на проекти

Валбис Трейд ЕООД е изградил репутация в областта на проектиране, изпълнение и поддържане на непрекъснатост на захранването. Нашият списък от клиенти е свидетелство за това и доказва, че ние продължаваме да осигурява забележителни проекти, които защитават нашите клиенти в срок и в рамките на предвидения от тях бюджет.

Ние правим целия процес възможно най-лесен за клиента. Нашият екип включва високо квалифицирани и опитни специалисти в областта на резервното електро захранване, проектиране, инсталиране и управление на Вашия сайт с конкретен план за непрекъснатост на захранването. От наша страна клиентите получават 24 часов контакт с отговорния за конкретния проект ръководител и консултант, който е ангажиран  с изпълнението от връзката с доставчици до  инсталирането и пускането в експлоатация на вашите мощности. Инсталираното от нас оборудване се тества ежемесечно в рамките на 3 месеца от въвеждането в експлоатация, като това е допълнителна гаранция за надеждност и сигурност в качеството на изпълнението. Тестовете се правят от нас и са за наша сметка.

10 стъпки при правилното планиране на електрозахранването, които предлагаме и изпълняваме:

Ние предлагаме на компаните гъвкавост при планиране на електрозахранването. Ние работим усилено, за да получите точните нещата за Вас и се съобразяваме с планирания бюджет.

Нашето портфолио от услуги и продукти се развива непрестанно през годините, така, че да се осигури цялостен пакет от първоначалните проучвания на място, тестване на батерията и текуща поддръжка. Всяка услуга може също да бъде използвана и като самостоятелен пакет, което ни позволява да Ви обслужим както при ново строителство и съществуващи съоръжения, включително при оборудване, закупено от трети страни и/или доставени самостоятелно системи.

От първоначалното посещение на място и направените изследвания ние събераме и записваме данните, необходими за разработване план на специфичните мощностти за непрекъснатост на захранването, с цел даване на подробна оферта, изготвяне график и пакет за обслужване. Пълният процес включва:

1.Проучване на сайта: 

Нашите инженери преди започване на работа правят задължително посещение на място . Това  е изключително важно, да се определят нуждите на клиента в реалната среда, да се съобразят натоварванията и процесите  и да се установят всички потенциални слабости и критични точки, с опасност от прекъсване и ненадеждна резервираност. По време на посещението ще завършим пълен оглед и ще направи списък, който да обхваща всички аспекти на проекта, а именно: наличност, планиране натоварване и анализ специфичните нужди на клиента, съществуваща електрическа уредба и оценка на окабеляването, проблеми с качеството на захранването, цели за енергийна ефективност, околна среда и ограничения в пространството, финансов бюджет, обща цена на проекта ( прогнозна ), времеви рамки, обсъждане възможностите за доставки и планиране реда на процесите при изпълнение.

2.  Дизайн:

От събраните и анализирани при посещението ни записи, нашият екип  изготвя и предлага за обсъждане решение за захранването, което ще отговарят на нуждите Ви днес и ще бъде съобразено с евентуално бъдещо увеличаване на мощностите. Различните клиенти имат различни нужди и ние се съобразяваме с тях при изработване на решение в рамките на техните бюджети. Нашето портфолио включва широка гама UPS на склад и достъп до номенклатурата на водещи световни производители, което ни позволява да отговорим на всички Ваши нужди и очаквания, включително паралелно свързване, възможност за бъдещо надграждане, модулно разширение, време на автономна работа от минути до 24 часа, галванична изолация, устойчиви на атмосферни влияния корпуси, специално проектирана  байпас табла за разпределение на енергията.

3. Планиране на оборудването (AC and DC):

След като знаем размера на нужната резервация и сме потвърдили възможното решение на резервно захранване, нашите инженери могат да работят върху планиране на електротехническото оборудване. От направеното проучване ние имаме яснота за електрическата и инфраструктурна съвместимост. Това включва съвпадение на съществуващите точки за резервация, грешка при разпределението и уравняване на резервацията, ключове за превключване и размера на кабелите, които да отговорят на изискванията на предлаганите UPS. Това дава възможност да бъдат предложени и планирани начините на разпределение на електрическа енергия и съответно на оборудването, за покриване на вашите товари. Всички допълнителни електрически товари са уточнени и включени в резервацията, за да се даде максимално точна бюджетна цена.

4. Планиране и логистика:

Не всички доставки се извършват до приземнен ( на нивото на земята ) етаж  . Дори лека рампа или наклон може да затрудни доставката на системата, която в някои случаи тежи по няколко тона. Нашите ръководители на проекти планират тези на пръв поглед незначителни подробности , които могат да възникнат. Те осигуряват необходимото оборудване да безпроблемната доставка на системите до мястото, на което ще бъдат инсталирани. Това може да включва контактуване с необходимите органи за разрешителни за паркиране, затворени пътища, разрешителни за използване на кран и всякакви строителни промени, в случай, че такива са необходими.

5. Електромонтажни работи:

Ние планираме целия процес. Преди да започнат електромонтажните работи и екипа отговорен за изпълнението им да дойде на обекта, нашите инженери осъществява връзката с лице ангажирано за този проект от Ваша страна, за да направи преглед на чертежите, сметки за материални и преглеждане на графиците за работа , контрола на достъп и оценки на риска.

6. Инсталиране на батерийните шкафове: 

Нашите сервизни инженери са обучени за работа с AC и DC.  Те са отговорни за инсталиране на комплекта от батери на място. Ако е необходимо те могат да изпълнят всички електрически инсталации и деинсталации, сливане и присъединяване към системата с UPS. До три месеца след инсталиране и пускане в експлоатация се правят ежемесечни тестове и замервания на инсталираното оборудване. Предлагаме също пакети от сервизни услуги за по-нататъшни тестове и обслужване на батериите, което позволява по-голям контрол и планиране на срокове за бъдещи подмяни.
Преди започването на монтажните дейности вие получавате поименни сертификати на лицата, отговорни за инсталирането на батериите, удостоверяващи преминали курсове на обучения. Моля, да отбележите, че нашите сервизни инженери преминават  обучения всяка година и техните документи са с дата на издаване текущата календарна година.

7. Въвеждане в експлоатация и предаване:

Нашите инженери следват специфичните изисквания на производителя на оборудването  и извършват необходимите електрически тестове. Прави се включително и разряден тест преди подписване на приемо предавателните протоколи. Осигурено е и обучение за персонала на място с информация и предоставяне на пълна документация относно по-нататъшна поддръжда. При поискване предоставяме също така и тестове от фабриката производител, както и документи удостоверяващи CE сертификат, ISO на производител и др.
В рамките на гаранционния срок на батериите се иска от 1 до 2 пъти годишно достъп за контролни замервания и тестове. Обслужванията в срока на гаранционния период се правят и са за сметка на  Валбис Трейд ЕООД.

8. Интеграция на дистанционно наблюдение и контрол:

Като опция към инсталираното от нас или вече съществуващо такова оборудване, предлагаме поставяне на онлайн мониторинг с контрол. Ние имаме работещ център за 24h онлайн наблюдение на системи (демо версия на такова наблюдение може да разгледате в нашия сайт, а центъра за наблюдение бихте могли да посетите на адрес София ул. Златоструй 18А ). Екипът ни поддържа връзка с местните компании доставчик на интернет услуги, за да се гарантира, че функцията онлайн наблюдение могат да бъдат постоянно достъпни по мрежата. Системата ни предлага нива на достъп и нива на известяване, вкл. SMS и/или мейл, изпратен до предварително зададен списък с лица, ако настъпи състояние на тревога.

9. Договори за поддръжка:

Всяка система, предоставена от Валбис Трейд ЕООД идва с гаранция и достъп до нашия екип за поддръжка и обслужване 24/7 . В рамките на гаранционния срок на оборудването се иска от 1 до 2 пъти годишно достъп за контролни замервания и тестове. Обслужванията в срока на гаранционния период се правят и са за сметка на  Валбис Трейд ЕООД.
След изтичане на гаранционния срок се предлагат абонаментни договори за следгаранционен сервиз ( предлагат се различни варианти, които може да разгледате в нашия сайт). Стандартните договори включват 4, 8 или 12 работни часа на спешни посещения и на годишен план за планирани профилактики и поддръжка. Като опция съществува и възможност за допълнително посещение и поддръжка ( на 6 месеца ), тестване батерията, товаро – разрядни тестване и предоставяне на замедтващи комплекти.

10. Преглед на проекта и препоръки :

Ние съхраняваме копие от пълната документация, като оригиналите предоставяме на нашите клиенти. Работим в посока и търсим  възможности за непрекъснато усъвършенстване. Клиентите попълват анкетна карта, с която оценяват всички аспекти на нашите способности за управление на проекта.

При поискване от клиента предоставяме референции и попълнени анкетни карти от наши клиенти. 

За повече подробности, запитване и/или заявяване на оглед, моля, не се колебайте да се свържите с нас.