Подстанции

Система за наблюдение на батерии на  GENEREX са проектирани специално за 130 волта и 250 волта системи  от батерии и дават възможност за ефективно и ефикасно спазване на всички европейски стандарти за качество и сигурност . Системата за мониторинг на батерията GENEREX е предназначена за събиране на данни от Lead-Acid, NiCd, NiMH , Li-Ion батерии и  2V  VLA / VRLA клетки. 

В страните членки на Европейския съюз има определени строги изисквания за мониторинг на батерията и отчитане на данни. Системата за мониторинг на батерии GENEREX  отговаря на тези изисквания и позволява на отговорните технически лица да наблюдават системите от батерии  при най-отдалечени места. Това осигурява надеждност на системата, покриване на изискванията и гаранция за сигурна и безотказна работа.

С помоща на монтираните към всяка батерия модули и предварително зададени сложни алгоритми за  изчисляване на напрежението и точното време на заряд,  батериите през цялото време са в състояние на пълно зареждане.

Всеки един модул  контролира количество на заряден ток, който преминава през отделните батери, като гарантира оптимално зареждане и напълно изравнени  батерии в стринга.

Технология на GENEREX измерва напрежение, температура и съпротивление. Системата за управление на батерията управлява оперативните стойности на всяка отделна батерия и оптимизира зареждането с помощта на своята патентована технология за обработка, и увеличава живота на батерията в UPS приложения с над 50% .

СЪОБРАЖЕНИЯ ЗА ИНСТАЛИРАНЕ НА ОНЛАЙН МОНИТОРИНГ

 • Сигурността и надеждната работа на батериите в подстанциите  изискват достъп в реално време
 • Възможност за откриване на отворени вериги
 • Централизиран достъп и отчитане на данни
 • Елиминиране на ръчно тестване
 • С единствената до този момент функция за изравняване вече има възможност за подмяна само на отделни модули в групата, което намалява драстично средствата за инвестиция

ОНЛАЙН СИСТЕМИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА БАТЕРИЯТА СЕ ИЗПОЛЗВАТ В:

 • Дейта дентрове

 • Облачни центрове за данни

 • Центрове за финансови данни

 • Корпоративни центрове за данни

 • Държавни / Военни центрове за данни

 • Съоръжения за дистанционно архивиране