ТЕЦ София

Доставка и монтаж на оловно-киселинна акумулаторна батерия с номинално напрежение 230V и капацитет 800Ah@C10, съставена от 115 елемента MHB ML800-2. Доставка и монтаж на стелаж за акумулаторната батерия. Пускане в експлоатация на акумулаторната батерия след разряден капацитивен тест с товарно устройство ТОРКЕЛ 860 за доказване на номиналните й данни.

 

valbis-trade-ltd--