август 2, 2016

Индустриални предприятия

ВАЖНО ЛИ Е ОСИГУРЯВАНЕ НА НЕПРЕКЪСНАТОСТ НА БИЗНЕСА?

Дори моментно прекъсване на тока може да сеят хаос в производствения процес, оборудване и техните системи за контрол. Индустриални спирания на тока намаляват производителността, нараства опастността от увреждане на оборудване и създават опасения за безопасността на работниците. GENEREX осигурява работата на резервните батерии, така, че да се осигури непрекъсната на системата и продължаване на производствения процес. Системите за GENEREX осигуряват множество аларми за проблеми на батерията. Основно предимство е предоставяне на възможност на коригиращи действия  от разстояние (с възможността от дистанция да се зададат корекции на самите батерии и посредством сложни алгоритми за  изчисляване на напрежението и точното време на заряд,  батериите през цялото време са държат контролирано в състояние на пълно зареждане  ). Това дава възможност действия да бъдат предприети за превантивна основа, а не при спешни ситуации, след като е настъпил проблем. 

ОНЛАЙН СИСТЕМИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА БАТЕРИЯТА СЕ ИЗПОЛЗВАТ В:

  • Дейта дентрове

  • Облачни центрове за данни

  • Центрове за финансови данни

  • Корпоративни центрове за данни

  • Държавни / Военни центрове за данни

  • Съоръжения за дистанционно архивиране