февруари 27, 2013

Монтаж на батерии

Батериите са основна съставна част от UPS устройствата, системите за аварийно осветление, генератори и за възобновяеми енергийни източници за съхранение на енергия . Определянето на размера и химията на батерията е  задача на акаунт мениджърите ни при предлагането на UPS.  Правилно оразмеряване на батерията , проектиран експлоатационен живот, експлоатационните характеристики и натоварване, физически обем на шкафа , температура на околната среда, изискванията за зареждане, оразмеряване , кабелни накрайници са определящи при  избор на точната батерия .

Валбис Трейд ЕООД извършва професионален монтаж на всички видове индустриални акумулаторни батерии, с анализ и препоръки към експлоататора за удължаване на живота на акумулаторната батерия. Ние разполагаме със собствено специализирано оборудване и с високо квалифицирани специалисти, чиято цел е постигането на максимална удовлетвореност на нашите многобройни клиенти.

Валбис Трейд ЕООД извършва инсталация на всички електрически оборудвания и системи за защита и резервно захранване. Независимо дали оборудването е закупено през Валбис Трейд ЕООД или сте закупили оборудването от друг източник, ние ще управляваме и изпълним неговото инсталиране, тестване и пускането в експлоатация.Изборът и доставката на подходящото оборудване е от решаващо значение, но също така могат да възникнат много проблеми със системи за защита на захранването в резултат от лоша инсталация. Правилната инсталация е неразделна част от надеждността и успешното функциониране на уредите.Нашите експертни техници ще работят с Вашия персонал за осигуряване на безпроблемна инсталация на подходящите UPS устройства и система от резервни батерии, съобразени с изискванията на сайта.Монтажни услуги предлагани от Валбис Трейд ЕООД включват:

  • Деинсталиране на старите батерии и оборудване и предаване на рециклирщи компании.
  • Транспорт, складиране и доставка (за оборудване, закупено през Валбис Трейд ЕООД ).
  • Такелаж и окончателно инсталиране на цялото оборудване.
  • Въвеждане в експлоатация и приемане на обекта с предаване на констативни протоколи,  тест репорти и подписване на приемо- предавателни протоколи.
  • След инсталационен сервиз и поддръжка.