Контрол и зареждане с BACS

На Фигурата се вижда процеса на контрол и зареждане с BACS – на батерията 3 автоматично се стопира заряда , за да се предотврати презареждането, което може да предизвика кипене и изсъхване. Зареждането на  батерия 2 продължава и автоматично се повдига подзарядното напрежение, докато се постигне пълно зареждане. Така се гарантира, че батерията е защитена от сулфатизация. Батерия 1 е в норма и изпълнява идеално своите процеси – не се регулира.В следствие на активния и непрекъснат процес на изравняване