ноември 30, 2015

NEW UPS Adapter CS141

NEW UPS Adapter CS141 – мрежов Adapter за контрол и управлението на UPS 

Основна информация NEW UPS Adapter CS141 е мощен микрокомпютър с широк спектър от приложения за наблюдение и контрол в областта на енергетиката и  управление на съоръжения. Те служат като средства за комуникация и контрол между устройствата, свързани с безопасността и многобройни видове клиенти свързани в мрежи. Има много повече възможности, но основното е както следва:

 • събиране на данни от непрекъсваемо захранване (UPS) от един сериен порт;
 • предоставяне на информация за състоянието на уеб сайт, достъпен чрез вградения уеб сървър;
 • изпълнява зададени от потребителя  действия, като например изключване на цяла мрежа от компютри чрез RCCMD в случай на високо напрежение;

 Високата приспособимост и обхват на NEW UPS Adapter CS141 е едно от основните му предимства, позволяващи:

 • Потребителя да бъде уведомяван чрез електронна поща, SMS, e-mail и съобщения от мрежата
 • Доклади за състоянието и историа на събитията
 • Анализ на данни и визуализация
 • График на стандартни задачи
 • Допълнителни датчици и задействащи устройства на AUX вход
 • По желание MODBUS функции

NEW UPS Adapter CS141 се използвакато както за самостоятелни устройства, така и за група устройства. И в двата случая са на разположение всички използвани функции на стандартната версии и бюджетнна версия с намалени функции. За повече подробности разгледайте NEW UPS Adapter CS141 или се свържете с нашия екип за поддръжка.

Характеристики (Standard Version)

 • 32-Bit-RISC процесор, 8MB RAM-, 4MB Flash Disk
 • 10/100 Mbit Ethernet връзка
 • Два серийни RS-232 порта
 • MODBUS чрез незадължителни RS-422/485
 • Удобен за потребителя Web интерфейс с вграден уеб сървър
 • Събирани данни и  дисплей за статус
 • SNMP и UPS-MIB RFC1628 съвместим
 • Updates достъпни чрез Интернет