декември 15, 2015

UNMS II

Общо

UPS Network Management System UNMS II е програма за Windows мониторинг UPSMAN и SNMP за непрекъсваеми токозахранващи устройства ( UPS ) и различни устройства работещи в мрежа. UNMS II е напълно уеб-базиран и може да се използва за наблюдение на UNMS от всеки уеб браузър. UNMS II също така осигурява на потребителите динамични уеб страници, които просто и лесно правят мониторинг на UNMS с дефинирани от потребителя параметри, изскачащи аларми, както и цветово кодиран протокол лог файл с търсене и филтър.

 

Описание

Преглед и визуализация, където състоянието на единични бройки или цели дялове групи са представени с цветни икони за бърз и лесен мониторинг.По-подробна информация за всяка единица може да бъде визуализирана с помощта на специализирани екрани. В случай на прекъсване на захранването или други алармени ситуации, визуални и звукови сигнали се визуализират в изскачащ прозорец на UNMS II Web интерфейс и  в лог файловете на UNMS II. Въпреки това, всички първични аларми могат да бъдат напълно автоматизирани, така че да не се изисква активно обслужване.Специална програма за администриране позволява лесно конфигуриране на всички аспекти на системата UNMS II, включително добавяне и премахване на управлявани устройства и сайтове, смяната на фонови изображения и икони, както и дефинирането и приоритизиране на действията на различни събития като алармени съобщения по електронна поща или SMS съобщения.

Предимства

  • UNMS II сървър работи под Windows 2000, XP Professional SP2 и Server 2003 SP1
  • Дисплей
  • Лесно конфигуриране
  • Брой връзки адаптивни в зависимост от лиценза
  • Звукова аларма
  • По избор с SNMP / WEBmanager, CS121
  • По избор с до 1500 UPS