Онлайн мониторинг и управление на UPS

  • Basic модул за управление на UPS
  • Basic модул за управление на UPS
  • С нов, бърз процесор с висока ефективност и точност на резултатите
  • Дистанционно наблюдение и контрол на UPS устройства и други системи за сигурност
  • Гъвкаво конфигуриране, което позволява различни нива на достъп и сигурност
  • Вграден програматор, който позволява точното определяне на времето и процесите
  • Конфигуриране на събиране резултати и техния моментален анализ и обработка, т.е. незабавно уведомяване при критични ситуации чрез електронна поща, SMS , e-mail, съобщения от мрежата.
  • Конфигуриране по изискване на клиента и възможност за нива на достъп