Сплитери

Сплитер, който дава възможност за директен достъп до UPS системи от всякакъв вид и всякакъв размер практически всяко работно място и локация.По-голямата част от производителите на UPS устройства  поддържат връзка с тези устройства.

MULTI XR5

MULTI XR5 събира извлечените чрез релейни интерфейси от UPS устройства данни. Налични са 5 изхода с въожност за събиране на данни.