Абонаментна поддръжка на резервно захранване

Вие имате 24h връзка със персонален сервизен инженер, отговорен по вашия договор. 

Предлаганите от нас абонаментни планове за месечна абонаментна поддръжка на системи за резервно захранване са:

 1. Основно покритие / Базов пакет /
 2. Стандартно покритие / Стандартен пакет /
 3. Пълно покритие / Плюс пакет /
ОписаниеБазов пакетСтандартен пакетПлюс пакет
7 дни / 24 часов авариен сервиз X X
7 дни / 24 часа гореща телефонна линия X X X
Всички части   X
Труд  и разходи *  X X
Доклад и констативен протокол X X X
4-часова On-Site Response   X
Архив и запис на данни до 5 години   X
Месечни компютърни графики X XX
Годишно обучение на служителитеXXX
PM Извършва се по препоръките на производителяXXX
Годишно почистване и профилактикаXXX
Приоритетен достъп до други услугиXXX
 
Оставаме на разположение на нашите клиенти за обсъждане на абонаментните планове, като промяна (добавяне и/или премажване) на някоя позиция се уточнява с клиента преди подписване на договор.
Промяна може да бъде договорена с анекс по всяко време на действие на съответния договор.
 

За повече информация, моля, обадете ни се на +359 2 971 55 90 или ни пишете на office@valbis.com или чрез нашата форма за контакт.

 

Условия

Нашата фирма извършва тази дейност от години. Целта на абонаментната техническа поддръжка на резервното захранване е да прехвърлите напълно грижата и отговорността за функционалната работоспособност на вашите системи върху нашият екип от доказали се и обучени специалисти срещу разумна цена и да насочите вашите усилия изцяло върху печелившият си бизнес. За регламентиране на задълженията ни Ви предлагаме отделно подробен договор.

Договорът ни задължава за следното:

 • Спазване на конфиденциалност по отношение на клиентската информация;
 • Решаване на всички проблеми, свързани с резервното захранване;
 • Решаване на всички роблеми, свързани с непрекъсваемост на работния процес;
 • Решаване на всички проблеми, свързани с инсталираното Ви оборудване: UPS устройства, токозахранващи устройства, изправители, дизел генератори т.н. Изключения правят специализирани софтуерни настройки – за тези случаи оказваме съдействие в рамките на колегиалните отношения с официалния сервиз на съответното оборудване;
 • Инсталиране и преинсталиране на съществуващи и нови системи;
 • Извършване на периодична профилактика на резервното захранване с провеждане на капацитивни тестове на акумулаторните батерии;
 • Инсталиране на система за 24h онлайн мониторинг на резервно захранване и  контрол на заобикалящата среда;
 • Запис на събитията на всеки 3 минути и архив в рамките на 5 години;
 • Изготвяне и предоставяне на седмичен подробен репорт с предписания към клиента.
 • Предоставяне на записи и графики всяка седмица, както и месечни подробни репорти;
 • Изготвяне на предложение за годишен бюджет за резервно захранване.
 • Подмяна на единични батерии и/или стринг от батерии;

Договорите , които предлагаме включват транспорт,ангажимент за отстраняване на неработоспособност в договорените срокове. Вложените негаранционни резервни части и консумативи се заплаща отделно в края на всеки месец на база на приключените и подписани от Вас сервизни заявки.
Предлагаме също така договори, които включват всички необходими разервни части, като се държат налични за незабавно влагане в наш склад. 

Оставаме на разположение на нашите клиенти за обсъждане на абонаментните планове, като промяна (добавяне и/или премажване) на някоя позиция се уточнява с клиента преди подписване на договор.
Промяна може да бъде договорена с анекс по всяко време на действие на съответния договор.
 

За повече информация, моля, обадете ни се на +359 2 971 55 90 или ни пишете на office@valbis.com или чрез нашата форма за контакт.