март 7, 2013

Hawker

Няма място в Европа, където да няма нужда от тягови батерии или зарядни устройства, Enersys е тук, за да се осигури перфектното решение. Марковите батерии Hawker, съчетани със зарядни устройства и системи за управление на батериите осигуряват устойчива, безпроблемна и икономична работа при най-тежките условия на експлоатация.

Hawker е мощна движеща сила на Енерсис, световен лидер в производството на индустриални батерии с дейности, обхващащи резервното електрозахранване (батерии за далекосъобщенията, UPS и т.н.), отбраната, и задвижващи устройства (тягови батерии и зарядни устройства).

Енерсис е най-големият европейски производител на индустриални оловно-кисели батерии с офиси и сервизни мрежи, обхващащи Европа, Африка, Близкия Изток и останалата част на света.