Обект на БТК Гурко

Обект на БТК Гурко

Доставка и монтаж на два броя оловно-киселинни акумулаторни батерии с номинално напрежение 50V и капацитет 2640Ah@C10, всяка съставена от 25 елемента 20 OPzV 2500. Пускане в експлоатация на акумулаторната батерия след разряден капацитивен тест с товарно устройство ТОРКЕЛ 860 за доказване на номиналните й данни.

Oбект на БТК Стефан Караджа

Доставка и монтаж на два броя оловно-киселинни акумулаторни батерии с номинално напрежение 50V и капацитет 2640Ah@C10, всяка съставена от 24 елемента 20 OPzV 2500. Доставка и монтаж на сеизмично квалифициран стелаж за акумулаторната батерия. Пускане в експлоатация на акумулаторната батерия след разряден капацитивен тест с товарно устройство ТОРКЕЛ 860 за доказване на номиналните й данни.

 valbis-trade-ltd----  valbis-trade-ltd----