Центрове за данни

МОЖЕТЕ ЛИ ДА СИ ПОЗВОЛИТЕ ПРЕКЪСВАНЕ ВЪВ ВАШИЯ ЦЕНТЪР ЗА ДАННИ?

Мониторинга на батериите е от съществено значение за всеки център за данни . Прекъсване, поради повреда в батерията е причинла значителни финансови загуби, довела е до лоша репутация  на много компаниите и е причинило прекъсване на операции . Вие знаете колко е важно Вашият център за данни и работи … но знаете ли колко често батериите може да са причина за прекъсване? Според проучване от Института Ponemon,повреди на батериите са основна причина за прекъсване на центрове за данни . Инсталиране на системи за мониторинг на батерии, ефективно дава възможност да сте абсолютно сигурни, че батериите и UPS устройствата ще изпълнят своята функция при внезапно прекъсване на захранването. Все повече компании инсталират онлайн мониторинг на техните батерии, за да се елиминира всякакъв риск. Системата за наблюдение на батерии гарантира надеждността на електроенергийната система на резервните батерии. Монтирането на такава система също така намалява разходите за  поддръжка на батерията и разходите  за тяхната подмяна в UPS  устройствата. Отпада нуждата от неефективните и изключително скъпи ръчни тестване. Със система за онлайнг мониторинг с функция за изравняване, замяната на батерии се основават на данни и прогнозен анализ, а не на страх от прекъсване. В резултат на това живота на батериите се удължава с до 50%.

 

ОНЛАЙН СИСТЕМИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА БАТЕРИЯТА СЕ НАМИРАТ В:  

  • Дейта дентрове

  • Облачни центрове за данни

  • Центрове за финансови данни

  • Корпоративни центрове за данни

  • Държавни / Военни центрове за данни

  • Съоръжения за дистанционно архивиране