PSM+ UPS Management Software

Продуктовата линия за управление на захранването на Gamatronic осигурява непрекъснат контрол и управление на системата UPS в реално време.

PSM + осигурява живи актуализации на UPS и DC системи за захранване и може да наблюдава отделните системи за захранване на местно или дистанционно ниво.

В случай на разширена мрежова повреда, PSM + извършва правилно изключване на сървъри, предварително избрани от потребителя. Процедурата за изключване се деактивира автоматично, ако мрежовото захранване се върне преди започването на изключването.

PSM + функции

  • Прост и лесен за използване интерфейс
  • Сървърите могат да бъдат изключени чрез Ethernet, RPC или Shut Down Agent
  • Значително увеличена гъвкавост за определяне на условията за автоматично изключване на сървъра
  • Незабавно алармено известяване чрез изскачащ прозорец или имейл. Уведомленията се филтрират по сериозност на събитието
  • Симулация на критични събития при поискване
  • Защитеният интерфейс осигурява три нива на сигурност