август 2, 2016

Приложение онлайн мониторинг

 

МОЖЕ ЛИ ДА СИ ПОЗВОЛИТЕ ПРЕКЪСВАНЕ ВЪВ ВАШИЯ ЦЕНТЪР ЗА ДАННИ?

Системата за наблюдение на батерии гарантира надеждността на електроенергийната система на резервните батерии. Монтирането на такава система също така намалява разходите за  поддръжка на батерията и разходите  за тяхната подмяна в UPS  устройствата.

МОЖЕ ЛИ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ ДА СИ ПОЗВОЛИ  ПРЕКЪСВАНЕ НА СИСТЕМАТА? 

Радио и телекомуникационните системи използват широк спектър от резервните енергийни системи. С инсталиране на онлайнг мониторинг с функция за изравняван и управление на батерията, отпада нуждата от тестове. Животът на батерията е удължен с над 50%, допълнително разходите за поддръжка и подмяна намаляват. 

ПРЕДСТАВЯТЕ ЛИ СИ ПРЕКЪСВАНЕ НА СИСТЕМАТА НА ПРАВИТЕЛСТВО ИЛИ ВОЕННИ? 

Монтирането на онлайн мониторинг с функция на изравняване, гарантира  безотказно работата на батериите и системите в държавни и военни центрове за данни.  Държавни центрове за данни, военни центрове на военни институции, на борда на военноморски кораби и подводници   системите от батерии трябва да продължат да работят, въпреки прекъсвания в захранването.

МОЖЕ ЛИ ДА СЕ РИСКУВА НАДЕЖДНАТА РАБОТА НА БАТЕРИИТЕ В ПОДСТАНЦИИТЕ?

Сигурността и надеждната работа на батериите в подстанциите  изискват достъп в реално време. GENEREX  може да удвои и дори да се надхвърли проектирания животът на батериите.GENEREX системата  е специално проектирана за повторно монтиране на съществуващите системи  UPS устройства и групи батерии, както и за инсталирането в нови такива.

ВАЖНО ЛИ Е ОСИГУРЯВАНЕ НА НЕПРЕКЪСНАТОСТ НА БИЗНЕСА?

Дори моментно прекъсване на тока може да сеят хаос в производствения процес, оборудване и техните системи за контрол. Индустриални спирания на тока намаляват производителността, нараства опастността от увреждане на оборудване и създават опасения за безопасността на работниците. GENEREX осигурява работата на резервните батерии, така, че да се осигури непрекъсната на системата и продължаване на производствения процес.