Литиеви батерии SAFT

Модел

Напрежение

Ah

Размери (mm)

LO 39 SHX

3 V

3 V

3 V

3 V

3 V

3 V

3 V

3 V

11.5ø31,9×100,3
LO 35 SX2.2ø25,9×35,9
LO 40 SX3.5ø28,95×42,29
LO 29 SHX3.75ø25,6×50,4
LO 43 SHX5ø26,0×59,2
LO 30 SHX5.75ø29,1×59,9
LO 26 SHX7.5ø34,2×59,3
LO 26 SX7.75ø34,2×59,3
LO 25 SX8ø39,5×50,3
LO 26 SXC              9.2ø34,2×59,3

Модел

Напрежение

Ah

Размери (mm)

 LS 14250

3.6 V

3.6 V

3.6 V

3.6 V

3.6 V

3.6 V

3.6 V

3.6 V

1.2ø14,55×25,15
 LSH 2013ø33,4×61,6
LS 3360017ø33,4×61,6
LS 173302.1ø16,5×33,4
LS 145002.6ø14,55×50,3
LS 175003.6ø17,13×50,9
LSH 145.8ø26,0×50,4
LS 265007.7ø26,0×50,4
 

Повече от 100 години по-дълготрайните батерии и системи на Saft осигуряват критични приложения за безопасност, резервно захранване и задвижване за нашите клиенти.

Като водеща компания за батерии, иновативната, безопасна и надеждна технология на Saft осигурява висока производителност на сушата, в морето, във въздуха, и в космоса.

Saft също така е изцяло притежавано дъщерно дружество на TotalEnergies, широкообхватна енергийна компания, която произвежда и продава енергия в глобален мащаб: нефт и биогорива, природен газ и зелени газове, възобновяеми източници и електричество.