Правителствени и Военни центрове за данни

ПРЕДСТАВЯТЕ ЛИ СИ ПРЕКЪСВАНЕ НА СИСТЕМАТА НА ПРАВИТЕЛСТВО ИЛИ ВОЕННИ? 

Монтирането на онлайн мониторинг с функция на изравняване, гарантира  безотказно работата на батериите и системите в държавни и военни центрове за данни.  Държавни центрове за данни, военни центрове на военни институции, на борда на военноморски кораби и подводници   системите от батерии трябва да продължат да работят, въпреки прекъсвания в захранването. Монтирането на система за онлайн мониторинг с функция за изравняване на батериите гарантира работата на всички системи, без да е от значение тяхната отдалеченост и екстремни условия при които работят. Дали това е отдалечен планински връх, сайт за митническа и гранична защита или центрове за контрол на въздушното движение, GENEREX има решение за мониторинг на батерията, за да се поберат на заявлението. Системите за онлайн мониторинг GENEREX отговарят на специалните изисквания на правителствени и военни приложения. Както се има в предвид съкращения в бюджетите и персонала, наличието на инсталирана система за онлайн мониторинг  позволява да намалят драстично разходите за сигурност и надеждност  чрез премахване на ръчно тестване и удължен живот на батерията с над 50%.

ОНЛАЙН СИСТЕМИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА БАТЕРИЯТА СЕ ИЗПОЛЗВАТ В:

  • Дейта дентрове

  • Облачни центрове за данни

  • Центрове за финансови данни

  • Корпоративни центрове за данни

  • Държавни / Военни центрове за данни

  • Съоръжения за дистанционно архивиране