Телекомуникации

МОЖЕТЕ ЛИ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ ДА СИ ПОЗВОЛИ  ПРЕКЪСВАНЕ НА СИСТЕМАТА?

Радио и телекомуникационните системи използват широк спектър от резервните енергийни системи. От централните офиси и центрове за обслужване на отдалечени обекти за пренос на данни, всички разчитат на батерии, за да се осигури резервно захранване. Често батериите са единственият източник на резервно захранване в отдалечени места и са напълно забравени,  докато в момент на прекъсване на електрозахранването  те стават абсолютно необходими, и тяхното покриване на изискванията е абсолютно важно. Без правилна поддръжка тези батерии са податливи на неуспех и могат да доведат до загуба на комуникации по време на прекъсване на захранването. Дали това е генератор или голяма система от UPS  с група батерии, монтирането на онлайн мониторинг на батерии гарантира изпълнението на функциите на тези батерии и запазва работата на  комуникационните системи без прекъсване.Всички системи за онлайн мониторинг на батерии могат да се наблюдават от място от обучен персонал, също така могат да бъдат дистанционно наблюдавани и се изпращат съобщения за предупреждение по електронната поща и/или SMS. С инсталиране на онлайнг мониторинг с функция за изравняван и управление на батерията, отпада нуждата от тестове. Животът на батерията е удължен с над 50%, допълнително разходите за поддръжка и подмяна намаляват.

ОНЛАЙН СИСТЕМИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА БАТЕРИЯТА СЕ НАМИРАТ В:  

  • Дейта дентрове

  • Облачни центрове за данни

  • Центрове за финансови данни

  • Корпоративни центрове за данни

  • Държавни / Военни центрове за данни

  • Съоръжения за дистанционно архивиране