RCCMD лицензи

Лицензи за изключване на много сървъри

Всеки лиценз позволява инсталирането на един клиентски софтуер RCCMD на всеки Windows, Linux, UNIX, MAC X, OS / 2, NOVELLТози компютър вече може да получава сигнал за изключване или съобщения от всяко UPSMAN или GENEREX CS121 / CS141 или друго съвместимо с GENEREX устройство.
Софтуерът може да бъде инсталиран от всеки UPSMAN CD / DVD с помощта на  ключ – или може да бъде изтеглен  RCCMD се доставя като версия за един потребител, всеки лиценз е единично опакован в запечатан плик с вашето OEM лого.
За по-големи мрежови инсталации (над 50 лиценза), моля, поискайте “Enterprise лиценз”. Това е главен код на лицензионен ключ, който ви позволява да инсталирате софтуера веднъж и да го разпространявате през вашата мрежа, без да преминавате през инсталационната процедура отново.
RCCMD Enterprise лицензи са на разположение от 50 до 20 000 лиценза.