октомври 18, 2016

ЧЕЗ Подстранция София Бояна

Доставка и монтаж на оловно-киселинна акумулаторна батерия с номинално напрежение 228V и капацитет 100Ah@C10, съставена от 19 елемента PowerSafe 12V101F. Доставка и монтаж на стелаж за акумулаторната батерия. Пускане в експлоатация на акумулаторната батерия след разряден капацитивен тест с товарно устройство ТОРКЕЛ 860 за доказване на номиналните й данни.