Сензори и датчици

За SENSORMANAGER II, IV и V , SITEMONITOR II, CS121 и CS141 

Всички сензори и датчици са специално пригодени за използване с CS121 / CS141, SENSORMANAGER II, IV и V  или SITEMONITOR II за директна връзка към входовете на устройството.

Задвижващите механизми могат да бъдат пряко свързани с изходите на CS121 / CS141, SENSOR-MANAGER, SITEMANAGER и SITE-MONITOR. Акустичните аларми имат LED и бутон, за временно деактивиране на алармата. Нивото на звука е 80 dB(A).

Кабел с конектор се включва във всеки сензор за вързване и работа на инсталацията. С изключение на сензора SM_T_Com, всички датчици имат RJ12 вход. По този начин, могат да се правят връзки към управляващото устройство с помощта на кабели с RJ45 конектор.

Всички сензори или задвижващи механизми могат да бъдат прикрепени към тела или стена посредством двата отвора в основата на корпуса.

За повече информация, моля обърнете се към PDF datasheet_SENSORS или се свържете с нашия екип за поддръжка.

Дензори и датчици

  • Температурни датчици
  • Комбинирани температурни и влажност
  • Сензор за напрежение
  • RMS преобразувател
  • Сензор за вода и влага
  • Детектор за дим
  • Детектори за движение
  • Детектор за счупено стъкло
  • Зумер