юни 18, 2014

ЧЕЗ подстанция Верила

Доставка и монтаж на два броя оловно-киселинни акумулаторни батерии с номинално напрежение 216V и капацитет 68Ah@C10., всяка съставена от 18 елемента PowerSafe 12V70. Доставка и монтаж на стелаж за акумулаторната батерия. Пускане в експлоатация на акумулаторната батерия след разряден капацитивен тест с товарно устройство ТОРКЕЛ 860 за доказване на номиналните й данни.

[ezcol_1half]valbis-trade-ltd---[/ezcol_1half] [ezcol_1half_end]valbis-trade-ltd---[/ezcol_1half_end]