януари 18, 2016

Акумулаторни батерии VISION

Модел
VISION батерия

Номинално

напрежение (V)

Номиналeн

Капацитет 
(10Hr) (Ah)

Обща

Дължина (L)mm

 Ширина (W) mm Височина (H) mm Клема Тегло(kg) PDF
CP44544.54848102F1/F20.61PDF 
CP49549.51024495F1/F21.10PDF
CP61261.2972452F10.31PDF
CP62862.8663397F10.58PDF
CP63263.21343461F10.65PDF
CP64564.57047101F1/F20.77PDF
CP64664.6625898T270.80PDF
CP65665.67047101F1/F2+F1-F20.96PDF
CP670671513494F1/F21.2PDF
CP67767.71513494F11.34PDF
CP61006101515094F1/F21.67PDF
CP61206121515094F1/F21.85PDF
CP6140T61410871140+F2/-F12.37PDF
CP1208120.8962562T9/T13/T14/T15/T470.34PDF
CP1212121.2974352F10.53PDF
CP1223122.31783561F10.99PDF
CP1226122.61783561F10.99PDF
CP1229122.97955.598.5F11.05PDF
CP1232123.21346761F11.3PDF
CP1240S1241954770.5F11.62PDF
CP1245H124.59070101F1/F21.72PDF
CP12501259070101F1/F21.8PDF
CP1250A1259070101F1/F21.95PDF
CP12601261515294F1/F2/+F2-F12.18PDF
CP1265AE126.51516594F1/F2/+F2-F11.90PDF
CP12701271516593.5F1/F2+F2-F12.32PDF
CP1270A1271516593.5F1/F22.37PDF
CP1272127.21516594F1/F22.5PDF
CP1275127.51516594F1/F22.3PDF
CP1280H1281516594F1/F22.5PDF
CP12901291516594F1/F22.8PDF
CP1290A1291516594F1/F22.78PDF
CP1210012101519895F1/F23.25PDF
CP1212012121519895F1/F23.67PDF
CP12170121718177167F2/F35.5PDF
CP12170H-X121718177167F135.9PDF
CP122001218.5181771675.9PDF
CP12240H-X1224166175125F139.2PDF
CP12280S1228165125175F2/F69.30PDF
CP12400F-X1240(10HR)197.5165.5170F1112.8PDF
CP12650F-X1265(10HR)350167179F1120.4PDF
Модел
VISION батерия

Номи нално

напрежение  (V)

Номиналeн

Капацитет

(10Hr) (Ah)

Обща

Дължина (L)mm

Ширина (W) mmВисочина (H) mmКлемаТегло(kg)PDF
3FM225-X6225320176225F1230.5PDF
6FM7.2127.215165942.5PDF
6FM91291516594F22.8PDF
6FM12121215198953.67PDF
6FM17-X1217181771675.5PDF
6FM24-X12241661751258.1PDF
6FM33-X123319513015511PDF
6FM40-X1240197.5165.5170F1114.7PDF
6FM45-X1245197.5165.5170F1114.6PDF
6FM55125523913220517.3PDF
6FM55T-X1255229138208F1118.0PDF
6FM60-X1260258166206F1124.0PDF
6FM65-X1265350167179F1123.4PDF
6FM75-X1275258166206F1122.5PDF
6FM75T-X1275258166206F2122.5PDF
6FM80-X1280350167179F1122.5PDF
6FM90T-X1290306169210F2128.0PDF
6FM100-X12100330171215F11/F1232.0PDF
6FM100E-X12100330171215F11/F1229PDF
6FM120-X12120410176224F1238.0PDF
6FM134-X12134341173283F1540PDF
6FM150-X12150482170240F1248.4PDF
6FM180H-X12180522238218F1262.0PDF
6FM200-X12200522238218F1265.0PDF
6FM230-X12230520269203F1272.6PDF
Модел
VISION батерия

Номи нално

напрежение  (V)

Номиналeн

Капацитет

(10Hr) (Ah)

Обща

Дължина (L)mm

 Ширина (W) mm Височина (H) mm Клема Тегло(kg)PDF
CL100210017172206F107.2PDF
CL1502150172102205F108.2PDF
CL2002200173111330F1015.0PDF
CL3002300171151330F1020.0PDF
CL4002400210176330F1028.0PDF
CL5002500242173330F1033.0PDF
CL6002600302175330F1042.0PDF
CL8002800410175330F1057.0PDF
CL100021000475175328F1066.5PDF
CL150021500400350345F10100.0PDF
CL200022000490350345F10132.0PDF
CL300023000710350345F10210.0PDF
Модел
VISION батерия   
Номинално

напрежение (V)

Номиналeн

Капацитет
(10Hr) (Ah)

Обща

Дължина (L)mm

 Ширина (W) mm Височина (H) mmОбща височина (H) mmКлемаТегло(kg) PDF
CG2-2002200173111330364F1015.2PDF
CG2-3002300171151330364F1020.0PDF
CG2-4002400210176330367F1027.0PDF
CG2-5002500242173330365F1031.0PDF
CG2-6002600302175330367F1040.0PDF
CG2-8002800410175330367F1053.5PDF
CG2-100021000475175330367F1063.5PDF
CG2-150021500400350345382F10105PDF
CG2-200022000490350345382F10120PDF
CG2-300023000710350345382F10190PDF
CG12-32X1232197.5165.5170170F1112.8
CG12-42X1242229138208213F1116.8
CG12-55X1255350167179179F1121PDF
CG12-72TX1272306169210215F2127PDF
CG12-80X1280330171215220F1129.5
CG12-90X1290410176227227F1234
CG12-105X12105410176224224F1278.3PDF
CG12-120X12120482170240240F1244.5PDF
CG12-135PEX12135482170240240F1246PDF
CG12-150X12150530209215220F1254.5PDF
CG12-160X12160522238218223F1258.6
CG12-200X12200520269203208F1270PDF
CG12-200PEX12200520269203108F1270PDF
CGT12-100X12100436108317317F1539.4PDF
CGT12-120X12120552110288295F1244.5PDF
CGT12-125X12125548105316316F1546.0PDF
CGT12-160X 12 160 546 125 317 323 F15 53.5PDF
Модел
VISION батерия
Номинално

напрежение (V)

Номиналeн

Капацитет
(10Hr) (Ah)

Обща

Дължина (L)mm

 Ширина (W) mm Височина (H) mm Клема Тегло(kg) PDF
3FM180D-X6180306164220F1228.6PDF
3FM200D-X6200240185275F1232.5PDF
3FM225D-X6225320176225F1230.5 PDF
6FM33D-X1233195130155F1111.0PDF
6FM40D-X1240197.5165.5170F1114.7PDF
6FM45D-X1245197.5165.5170F1114.6PDF
6FM55TD-X1255229138208F1118.5PDF
6FM60D-X1260258166206F1124.0PDF
6FM65D-X1265350167179F1123.4PDF
6FM75TD-X1275258166210F2124.0PDF
6FM80D-X1280350167179F1122.5PDF
6FM90TD-X1290306169210F2129.0PDF
6FM100D-X12100330171215F11/F1232.0PDF
6FM120D-X12120410176224F1238.0PDF
6FM134D-X12134341173283F1540PDF
6FM150D-X12150482170240F1248.4PDF
6FM200D-X12200522238218F1265PDF
6FM230D-X12230520269203F1272.6PDF
Модел VISION батерия Номинално

напрежение (V)

Номиналeн

Капацитет
/WPC (10min 1.60V)

Номиналeн

Капацитет
(10Hr) (Ah)

Обща

Дължина (L)mm

 Ширина (W) mm Височина (H) mm Клема Тегло(kg) PDF
HP12-22W12224.59070101F1/F21.72PDF
HP12-30W1230 59070101F11.80PDF
HP12-35W123561515299F1/F22.18PDF
HP12-46W124671516594F1/F22.5PDF
HP12-50W1250 91516594F22.80PDF
HP12-105W-X12105 1718177167F135.90PDF
HP12-116W-X12116 2018177167F136.20PDF
Модел
VISION батерия 
Номинално

напрежение (V)

Номиналeн

Капацитет
/WPC (10min 1.60V)

Номиналeн

Капацитет
(10Hr) (Ah)

Обща

Дължина (L)mm

 Ширина (W) mm Височина (H) mm Клема Тегло(kg) PDF
HF12-135W-X12135 24166175125F138.60PDF
HF12-155W-X12155 28165125175F139.60PDF
HF12-165W-X12165 33195130155F1111.1PDF
HF12-211W-X12211 45197.5165.5170F1114.8PDF
HF12-260W-X12260 55229138208F1117.2PDF
HF12-320W-X12320 75258166206F1123.0PDF
HF12-370W-X12370 80350167179F1126.2PDF
HF12-420W-X12420 90306169210F12/F2128.0PDF
HF12-470W-X12470 100330171215F1233.0PDF
HF12-560W-X12560 120410176224F1237.7PDF
HF12-600W-X12600 134341173283F1541.5PDF
HF12-650W-X12650 150482170240F1246.4PDF
HF12-890WS-X12890 200522238218F1067.5PDF
HF12-1010W-X121010 210522238218F10/F3867.0PDF
HFS12-400W-X12400(15min/1.67V)330171215F1232.5PDF
HFS12-450W-X12450(15min/1.67V)410176224F1236.5PDF
HFS12-550W-X12550(15min/1.67V)482170240F1045.0PDF
HFS12-800WS-X12800(15min/1.67V)522238218F3867.5PDF
Модел
VISION батерия
Номинално

напрежение (V)

Номиналeн

Капацитет
(10Hr) (Ah)

Обща

Дължина (L)mm

 Ширина (W) mm Височина (H) mm Клема Тегло(kg) PDF
CT12-50X1250277106222F1117.3PDF
CT12-80X1280564115189F19/F1128.2PDF
CT12-100X12100508110223m632.5PDF
CT12-100SX12100508110231F1832.5PDF
CT12-105X12105395110286F1235.0PDF
CT12-125X12125436108317F1540.0PDF
CT12-150X12150548105316F1548.8PDF
CT12-155X12155551110316F1551.5PDF
CT12-180X12180546125317F1558.5PDF
CT12-200X12200522238218F1265PDF
Модел
VISION батерия
Номинално

напрежение (V)

Номиналeн

Капацитет
(10Hr) (Ah)

Обща

Дължина (L)mm

 Ширина (W) mm Височина (H) mm Клема Тегло(kg) PDF
CTA12-50X1250279105280F1520.0PDF
CTA12-75X1275563115188F1528.5PDF
CTA12-80X1280508110231F1531.0PDF
CTA12-85X1285393125256F1532.0PDF
CTA12-100X12100558125228F1542.0PDF
CTA12-125X12125548105316F1549.5PDF
CTA12-155X12155546125315F1561.6PDF
Модел VISION батерияНоминално

напрежение

(V)

Номиналeн

Капацитет

(20HR) (Ah)

Обща

Дължина

ШиринаВисочинаWeightКлемаPDF
mmmmmmKG
EV627-205-X6205306.0168.0220.028.5F11PDF
EVGC-220A-AM6220260.0180.0254.030AMPDF
EV6-240-AM6240262.5181.0246.034.0AMPDF
EV6-260-X6260322.5178.0225.536.0F12PDF
EV250-265A-AM6265295.0180.0274.036.0AMPDF
EVGT6-280A-AM6280260.0180.0273.038.0AMPDF
EV305-360A-AM6360295.0180.0347.048.2AMPDF
EVL16-400A-AM604:00295.0180.0405.055.5AMPDF
EVGC8-165A-AM8165260.0180.0255.029AMPDF
EV8-200-AM802:00260.0180.0266.035.5AMPDF
EV8-200-X802:00260.0180.0266.035.5F12PDF
EVGT8-210A-X8210260.0182.0295.038.0F12PDF
EV805-220-X8220260.0180.0347.045.8F20PDF
EV816-295-X8295280.0182.0380.053.1F26PDF
EVU1-34A-X1234198.0132.0164.010.3Q(X)PDF
EV22-58A-Q1258230.0138.0205.016.0QPDF
EV34-65A-X1265260.0168.0178.020.5Q(X)PDF
EV24-85A-AM1285272.0172.0206.025.1AMPDF
EV27-100A-AM12100323.0172.0206.029.5AMPDF
EV31-115A-AM12115330.0169.0216.033.6AMPDF
EVGT12-127A-X12127260.0182.0295.040.5F12PDF
EV12-130-X12130330.0172.0213.033.5F12PDF
EV12-140A-AM12140327.0176.0254.039.6AMPDF
EV12-160-X12160408.0176.0227.038.5F12PDF
EV12-190-X12190482.5170.5238.550.5F12PDF
EV4D-240A-AT12240528.0222.0229.064.6ATPDF
EV185-250A-AM12250386.0180.0346.066.5AMPDF
EV8D-330A-AT12330528.0282.0229.082.9ATPDF
Модел VISION батерияНоминално

напрежение

(V)

Номиналeн

Капацитет

(20HR) (Ah)

Обща

Дължина

ШиринаВисочинаWeightPDF
mmmmmmKG
CLS3002300173111220.015.3PDF
CLS4002400171151254.021.0PDF
CLS5002500210176246.027.5PDF
CLS6002600242173225.532.5PDF
CLS8002800302175274.043.0PDF
Модел VISION батерияНоминално

напрежение

(V)

Номиналeн

Капацитет

Обща

Дължина

ШиринаВисочинаWeightКлемаPDF
mmmmmmKG
HF12-390WP-X12V390 WPC (15min 1.67V)30617022028.5M8PDF
HF12-420WP-X12V420 WPC (15min 1.67V)WPC (15min 1.67V)34117321531.5M8PDF
HF12-850WP-X12V850 WPC (15min 1.67V)52623824667.5M8PDF
6FM100P-X12V100 (10HR)
(Ah)
341173214.527.5M8PDF
6FM200P-X12V200 (10HR)
(Ah)
30617022028.5M8PDF

Батерии произведени по технологията VRLA AGM  12V мощност от 33 до 200Ah са предназначени за срок на експлоатация от 10 години.

Те могат да бъдат използвани със следното оборудване:

 • Непрекъсваемо захранване UPS;
 • Алтернативни енергийни системи;
 • Телекомуникационно оборудване;
 • Системи за аварийно осветление;
 • Сигнализация и комуникационно оборудване;
 • Опазване и контрол на системата;
 • Медицинско оборудване;

  Vision Group е основана през 1994 г. , като нейното седалище е в Шенжен. Vision Group са с повече от 20 години опит в производството на оловни акумулаторни батерии, разполага с три производствени локации в Шенжен, Хубей и Виетнам .Vision Group е един от най-големите производители на батерии в света. Продукти са класифицирани в две категории: Valve-регулирани Lead Acid Battery и литиево-йонни батерия.Батериите VRLA AGM включва серия, Deep серия Cycle, Pure Lead серия и Gel серия; The литиево-йонна батерия обхваща Lithium кобалтов оксид серия, Lithium манганов оксид серия и литиево-железен фосфат серии.Сега Vision Group разполага с една от най-широките продуктови гами в производството на батерии , като за Vision Group работят едни от най-големите и най-квалифицираните екипи за изследвания и развитие сред производителите на VRLA с дългогодишен опит в разработването на нови продукти, които отговарят на нуждите на клиентите. Vision е създал най-голямото разнообразие от модели и химии. Vision Group е решена да запази високото качеството на продуктите , като  осигуряват перфектно обслужване и решение, за да бъдат винаги в състояние да отговорят на нуждите на клиентите си. За предоставяне на по-удобна услуга, Vision Group създаде мощна глобална мрежа за продажби.С непрекъснатите иновации и стремежът към съвършенство, Vision Group разполага със собствена система за управление на качеството . Успешно са получи сертификат  ISO9001 система за управление на качеството, ISO 14001 система за управление на околната среда и  OHSAS18001. Също така, Vision Group е получила различни признания за качество на продуктите, като  IEC Великобритания, сертификат  VdS Германия, CE удостоверяване , UL , както и TLC сертификати .С повторно сертифициране на китайското министерство на околната среда, за да китайската индустрия батерията през 2011 г., Vision Group се превърна в най-добрата компания за опазване на околната среда в Южен Китай.Сега, Vision Group е създала много добри отношения с APC, Exide, Enersys, Emerson, Legrand, Eton, Socomec, Salicru, Power-on, Rocket и т.н.

   

   

 

 

 

БългарскиEnglish