декември 1, 2015

Онлайн мониторинг и управление на апаратура

 • Мониторинг и контрол датчици и сензори за движение с широк спектър от приложения за управление на обекти.
 • Визуализация и анализ на данни от измерванията
 • Свободно конфигуриране, обработка и анализ на данните, като незабавно се уведомява при критични ситуации чрез електронна поща, SMS, e-mail или съобщения от мрежата.
 • Възможности за регистриране на различни параметри и устройства с анализ на данни

Управление на сензори и датчици

 • CS121L серия
 • Управление на всички видове сензори и датчици например температурни датчици, детектори за дим, контакти за врати и т.н.
 • Отдалечено конфигуриране
 • Уведомление при аларма чрез електронна поща, SMS, e-mail или съобщения от мрежата

 

Управление на сайт

 • Управляващ блок за аналогови сензори и контактни датчици
 • Използваем с температурни датчици, детектор за дим, контакти за врати и т.н.
 • Отдалечено конфигуриране

Мониторинг на сайт

 • Управляващ блок за всички видове контактни датчици
 • Използваем с детектор за дим, контакти за врати и т.н.
 • Уведомяване и контрол на събитията
 • Отдалечено конфигуриране