декември 1, 2015

SITEMONITOR II

Основни характеристики

Лесно инсталиране с цялостната система от налични съоръжения за алармени системи. Може да се управлява и контролира по мрежата. Към нея се връзват датчици на врати, прозорци, дим, пожароизвестяване и други аларми. Цифрови входове, което прави възможно свързване с SITEMONITOR II. Не е необходимо постоянен надзор на система. SITEMONITOR II управлява всички аларми в съответствие с предварително конфигурираните от администратора изисквания. Система за изключване на отделни части или цялата мрежа (изисква се RCCMD) се изпълняват автоматично, като  аларми се изпращат моментално по електронна поща или SMS към отговорните лица. SITEMONITOR II е система за управление на самостоятелен уред, но също така се интегрира добре в други системи за управление на цялата мрежа. SITEMONITOR II е специално разработен за мониторинг на допълнителни устройства или самостоятелно, или в комбинация с UPS Софтуер за управление на сгради.

Устройството включва 64 свободни входа, което дава възможност за включване на 64 наблюдавани точки. Статуса на всяка една от тях се показва на предния панел чрез 64 светодиода . Чрез интегрирания  интерфейс, цялата информация може да се прочете и да се обработи от други системи. Неограничен брой SITEMONITOR II може да се наблюдава от един компютър с инсталиран UNMS II софтуер. SITEMONITOR II  е 19 „rack“, което дава възможност за интеграция в 19-инчови шкафове или за монтиране в отделни 19-инчови стенни кутии.

За повече информация, моля, разгледайте SITEMONITOR II или се свържете с нашия търговски отдел. 

Характеристики

  • 64 цифрови входа
  • По желание за отдалечен достъп до аларми и дневник и статистика е необходим модем (RASMANAGER mode)
  • Мониторинг чрез SNMP
  • Дистанционно конфигуриране
  • LED дисплей за статуса
  • 19 „rack“