Поддръжка на центровете за данни и телеком сайтове

Батериите са в основата на почти всяка авария на системите за резервно електрозахранване. Практиката 
показва, че мнозинството от авариите в UPS системите и отпадането на напрежението се дължат на батерии.
Разходите, свързани с изгубени данни или повредено оборудване е от критично значение и те могат да бъдат
много високи, особенно сравнение с разходите за превантивна поддръжка. Основната цел на програмата
за техническо обслужване на батерията е да се гарантира, че системата на батерията е в състояние да

отговори на Вашите изискванията за аварийна работа . Поддръжката и обслужването трябва да бъде редовно,
цялостно и последователно. То включва  визуална инспекция, контрол на напрежението и съпротивлението на батериите,
текущи температурни измервания, тестване на капацитет (при необходимост). Това дава възможност да бъдат
навременно констатирани проблеми, свързани с производителността на системата.

Нашата програма за превантивна поддръжка на центрове за данни и телеком сайтове е специално проектирана и
разработена да намали риска от прекъсване на захранването и е от съществено значение за гарантиране работата
на вашето оборудване.

“Валбис Трейд” ЕООД е разработил практики за превантивна поддръжка, които отговарят или надвишават
препоръките на производителя. Нашите програми за профилактика и поддръжка се фокусират върху ранно
откриване на проблеми, както и незабавна подмяна на съмнителните елементи. Ние предлагаме профилактика
на следното оборудване:

  • Непрекъсваемо захранване (UPS) Системи
  • Батерии
  • DC Power Systems

Също така предлагаме онлайн мониторинг на вашата система с единствената по рода си патентована технология за 
управление и регулиране на напрежението на всички акумулатори ( до 300 акумулатора) в система, балансиране и
изравняване напрежението на всяка една батерия.

Правилната поддръжка добавя до 30% по дълъг експлоатационен живот на вашето оборудване.

Стандартната програма за профилактика и поддръжка намалява общата стойност на инвестициите чрез удължаване на
живота и намалява разходите за ремонт на вашия център за данни или телекомуникационно оборудване. Дългосрочните
ползи от програмата за превантивна поддръжка на център за данни, включват: подобрена надеждност, намален разход
за смени на цялостното оборудване, намалява времето за реакция при повреди и надеждност и гарантиране на
безаварийна работа на вашата система.

Периодични посещения за профилактична поддръжка осигуряват  един по-задълбочен преглед на специфичното
оборудване, както и общ преглед на условията на обекта. Нашата цел е да сведем до минимум непланирани
посещения при спешни случаи и да осигурим работата на инсталираните съоръжения и системи от батерии.
Броят на периодичните посещения за превантивна поддръжка зависят от вида на оборудването, а нивото на покритие е
въпрос на избор от страна на нашите клиенти.

Ние предлагаме три нива на договор за услуги :

  1. Основно покритие / Базов пакет /
  2. Стандартно покритие / Стандартен пакет /
  3. Пълно покритие / Плюс пакет /
ОписаниеБазов пакетСтандартен пакетПлюс пакет
7 дни / 24 часов авариен сервиз X X
7 дни / 24 часа гореща телефонна линия X X X
Всички части   X
Труд  и разходи *  X X
Доклад и констативен протокол X X X
4-часова On-Site Response   X
Архив и запис на данни до 5 години   X
Месечни компютърни графики X XX
Годишно обучение на служителитеXXX
PM Извършва се по препоръките на производителяXXX
Годишно почистване и профилактикаXXX
Приоритетен достъп до други услугиXXX
 
 

“Валбис Трейд” ЕООД посредством превантивна поддръжка за центровете за данни и телеком сайтове може да се
гарантира работата на Вашето съоръжение и система.

За повече информация, моля, обадете ни се на +359 2 971 55 90 или ни пишете на office@valbis.com или чрез нашата
форма за контакт.