Сервиз и обслужване на акумулаторни батерии

Фирма „Валбис Трейд” EООД е в състояние да сервизира и тества акумулаторни батерии от всякакъв тип. Сервизът и тестовете се извършват съгласно следните стандарти:

 1. IEEE 450 – „Препоръчвана от IEEE практика за монтаж, поддръжка, изпитване и смяна на вентилирани оловно-киселинни батерии, използвани стационарно”
 2. IEEE 1188 – „Препоръчвана от IEEE практика за монтаж, поддръжка, изпитване и смяна на клапанно регулирани оловно-киселинни батерии, използвани стационарно”
 3. IEEE 1106 – „Препоръчвана от IEEE практика за монтаж, поддръжка, изпитване и смяна на вентилирани никел-кадмиеви батерии, използвани стационарно”

За пълна информация и изготвяне на оферта, моля свържете се с фирма „Валбис Трейд” ООД.

Използвани измервателни уреди за сервиз и тест на акумулаторни батерии: TORKEL 860 – професионално устройство на фирма Programma Electric AB за извършване на капацитивен разряден тест на всички видове акумулаторни батерии с работно напрежение от 12÷480VDC и капацитет до 3000Ah. HIOKI 3554 – уред за измерване на вътрешно съпротивление на акумулаторни батерии в реално време. FLUKE 289 – измервателен True RMS мултимер с възможност за запаметяване на измерените стойности. FLUKE 117 – измервателен True RMS мултимер. AlphaBatPro – устройство за извършване на капацитивен разряден тест на клапанно регулирани оловно-киселинни акумулаторни батерии с работно напрежение 6/12VDC и разряден ток до 30А. ELV 5000 – устройство за извършване на капацитивен разряден тест и заряд на алкални акумулаторни батерии с работно напрежение от 0÷30VDC и разряден/заряден ток до 5А.

Стационарни акумулаторни батерии

Сервизната дейност за стационарни акумулаторни батерии включва:
 • Пълна диагностика на акумулатоната батерия
 • Капацитивен тест съпроводен с протокол и таблични резултати, проведен с разрядно устройство TORKEL 860
 • Замерване на гъстота на електролита (за отворен тип АБ)
 • Измерване вътрешното съпротивление на елементите
 • Доливане на вода (за отворен тип АБ)
 • Заливане и формоване на сухи елементи
 • Регулиране на електролита (за отворен тип АБ)
 • Подмяна на дефектирали елементи
 • Провеждане на изравнителен или първоначален заряд
 • Почистване
 • Премахване на корозия
 • Консултации и обучение за правилна експлоатация, съхранение и обслужване
 

Тягови акумулаторни батерии

Сервизната дейност за тягови акумулаторни батерии включва:
 • Пълна диагностика на акумулатоната батерия
 • Капацитивен тест съпроводен с протокол и таблични резултати, проведен с разрядно устройство TORKEL 860
 • Замерване на гъстота на електролита
 • Измерване вътрешното съпротивление на елементите
 • Доливане на вода
 • Заливане и формоване на сухи елементи
 • Регулиране на електролита
 • Подмяна на дефектирали елементи
 • Провеждане на изравнителен или първоначален заряд
 • Почистване
 • Премахване на корозия
 • Консултации и обучение за правилна експлоатация, съхранение и обслужване

Зарядни устройства за тягови акумулаторни батерии

Фирмата извършва гаранционен и извънгаранционен сервиз на всички видове зарядни модули и устройства, системи за мониторинг и диагностика произвдство на EnerSys – Hawker lifeplus, Hawker powertech, Hawker powertech IQ , Hawker LifeTech, Lifespeed 3000, ME/ME II/TE 8MSE/8TSE 8TSE, Hawker MotionLine, Hawker MasterLine puls/EU, Hawker MultiLine WOWa, Hawker MultiLine IWUIa, Hawker WI-IQ.

Сервизните дейности включват:

 • Пълна диагностика
 • Отстраняване на проблема
 • Почистване и профилактика
 • Допълнителни настройки