октомври 18, 2013

АЕЦ Козлодуй

Какво включва проектът? – Проектиране; – Демонатаж на старите акумулаторни батерии; – Основен ремонт на помещенията; – Доставка на 118 елемента Vb2412 – 1200Ah и 64 елемента Vb 2409 – 900Ah, произведени в Германия по технология Varta bloc; – Доставка и монтаж на сеизмично устойчиви стелажи; – Монтаж на акумулаторните батерии; – Функционални и сеизмични изпитания на елементи от всеки тип, проведени в акредитирана лаборатория; – Доставка и пускане в експлоатация на мониторингови системи за следене работата на всеки елемент от акумулаторната батерия, на марката APC; – Формоване на акумулаторните батерии; – Тест за доказване на капацитета на акумулаторните батерии, проведен с разрядно устройство TORKEL 860; – Пускане в действие на акумулаторните батерии. 1) Цялостна доставка и монтаж на оловно-киселинна акумулаторна батерия с номинално напрежение 108V и капацитет 900Ah@C10, съставена от 54 елемента Varta Vb2409. Доставка и монтаж на сеизмично изпитан стелаж за акумулаторната батерия. Доставка и монтаж на система за наблюдение на всяка клетка от акумулаторната батерия APC Battery management system AP9921X. Пускане в експлоатация на акумулаторната батерия след разряден капацитивен тест с товарно устройство ТОРКЕЛ 860  за доказване на номиналните й данни. 2) Цялостна доставка и монтаж на оловно-киселинна акумулаторна батерия с номинално напрежение 212V и капацитет 1200Ah@C10, съставена от 106 елемента Varta Vb2412. Доставка и монтаж на сеизмично изпитан стелаж за акумулаторната батерия. Доставка и монтаж на система за наблюдение на всяка клетка от акумулаторната батерия APC Battery management system AP9921X. Пускане в експлоатация на акумулаторната батерия след разряден капацитивен тест с товарно устройство ТОРКЕЛ 860 за доказване на номиналните й данни.