Софтуерни решения

RCCMD Software

 • Дистанционно управление на всяка операционна система и компютър
 • Трансфер на алармени съобщения и дистанционни  команди на различни компютри или мрежи и различни операционни системи
 • Изключване на компютър или мрежа от компютри и операционни системи в критични условия

UNMS II Software

 • Софтуер за мониторинг и управление на UPS, инвертори, токоизправители, батерии, генератори и сензор за управление на околната среда (температура, влажност)
 • Програмируеми ларми и реакции в случай на критични условия
 • Различни връзки (LAN, модем, Wireless, VPN и т.н.) и приспособим потребителски интерфейс

UPSMAN Software

 • Модул за управление на UPS системи чрез сериен, USB и мрежови портове
 • Съобщения и автоматично изключване в случай на критични ситуации
 • Програмируем по индивидуални задания
 • Графичен интерфейс при логване

UPSVIEW Software

 • Web и Windows-приложение на графичен дисплей и управление на UPS и други устройства
 • Графики, измервателни данни