Онлайн мониторинг на батерии

Мониторинг и управление на батерии

 • Патентованата система за управление на батерии с индивидуален контрол, извършва измерване на:
  – напрежение и ток на цялата система;
  – напрежение на всяка батерия;
  – температура на всяка батерия;
  – вътрешно съпротивлението на всяка батерия;
 • Баланс на подзарядното напрежение с висока точност на всеки елемент в системата;
 • Системата е приложима в група до  330 елемента;
 • За Оловно-киселинни акумулаторни батерии, NiCd, NiMH и Li-Ion батерии;
 • Избягване на незабелязани или неочаквани сривове на батериите;
 • Удължава живота на батерията до 30%;

Фиг.1
BACS C20 / 23/30/40/42 модул с вграден температурен сензор за 2V, 2,4V, 6V, 12V и 16V акумулатори между 7-6000 Ah, с индивидуално регуриране / балансиране на напрежението . LED индикатор за състоянието на блока от батерии и конектори за кабелни връзки.
– Patent-Nr .: DE 10 200 4013 351.4

BACS система за управление на батерии

Управление на всяка отделна батерия и оптимизиране на заряда с помоща на единствената по рода си патентована технология за изравняване, което води до увеличаване експлоатационния срок на системите  акумулаторни батерии с до 30% .

„Изравняване“ на заряда и разряда е процес, автоматично зададен от системата за контрол и мониториг на батериите, който балансира напрежението на системата от батерии.  Всяка клетка поддържа максимално еднакво ниво на подзаряд, при което се избягва опасността от сулфатизация, изсъхване и всякакви други проблеми в следствие на високо или ниско подзарядно напрежение.

Онлайн мониторинг на батерии

На Фиг.2 се вижда процеса на контрол и зареждане с BACS – на батерията 3 автоматично се стопира заряда , за да се предотврати презареждането, което може да предизвика кипене и изсъхване. Зареждането на  батерия 2 продължава и автоматично се повдига подзарядното напрежение, докато се постигне пълно зареждане. Така се гарантира, че батерията е защитена от сулфатизация. Батерия 1 е в норма и изпълнява идеално своите процеси – не се регулира.

  BACS Уеб Мениджър

 • UL / CSA / CE сертифициран
 • Мониторинг и контрол на батерии или група от до 330 индивидуални клетки / блокове

 Модули за батерии

 • UL сертификат
 • Измерване на напрежение, температура и вътрешно съпротивление
 • Изравнителна функция за равномерно подаване на напрежение към батериите

 Присъединяване

 • UL / CSA / CE сертифицикати
 • Лесен и бърз монтаж с помощта на кабелни връзки
 • Лесно инсталиране за почти всеки кабинети батерия или UPS системи
Онлайн мониторинг на батерии и UPS

Описание и характеристики

 • Мониторинг и контрол на батерии и групи до 330 индивидуални клетки / блокове
 • Предлага се за 12V, 6V, 2V, 1.3-3.6Volt батерии от 7Ah до 6000Ah капацитет
 • Лесно преоборудване на съществуващите системи акумулатори
 • BACS Starter Kit, който включва индивидуални модули за всяка батерия  с Kit BACS хардуер и софтуер  за анализиране историята на акумулаторите
 • Дистанционно наблюдение чрез UNMS
 • Допълнителни помощни датчици за данни на околната среда и интегриране на 3d  датчици