май 11, 2017

Мини Марица – Изток

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на акумулаторни батерии и токоизправители, които замениха акумулаторните батерии с изтекъл ресурс на подстанции №№ 6; 7; 8 и 9 в рудник „Трояново-3”, съгласно Техническа спецификация.