Патентована система за онлайн мониторинг с изравняване на подзарадното напрежение

Германската компания Generex сключи договор с Валбис Трейд ЕООД, по силата на който местният партньор добива статута на риселър за територията на България. Generex  разработила и патентовала единствената до този момент система за онлайн мониторинг на батерии с изравняване на подзарядното напрежени на всяка батерия, което увеличава живота на батериите с над 30%. Служителите на Валбис Трейд ЕООД преминаха курсове на обучение, проведени в Хамбург Германия и вече могат да сключват директни договори с клиенти за инсталация и наблюдение на батерии, UPS устройства и сензори и датчици. В допълнение, клиентите на Валбис Трейд ЕООД ще могат да разчитат на пълен мониторинг и съпорт, които включват денонощно наблюдение и алармиране по телефона с обаждане, SMS и акустични аларми на място, незабавна реакция при проблем, поетапно включване и изключване на системи и апаратура от разстояние. Валбис Трейд ЕООД поема и ангажимент да предлага 24 часова поддръжка и мониториг на системите на клиентите в България, независимо от това кой е осъществил продажбата, както и услуги по внедряване на системата при нови клиенти или развиване на функционалностите при съществуващите.