НАБЛЮДАТЕЛ : Фирма с отлична репутация в енергетиката

Интервю за вестник Наблюдател  Висока оценка на вече традиционния енергиен форум във Варна, организиран от Научно- техническия съюз на енергетиците, даде един от редовните  участници в него-инж. Тодор Тодоров, управител на софийската ВАЛБИС ТРЕЙД ЕООД, специализирана в резервното електрозахранване. Нивото на форума е традиционно високо, каза той. Обменят се идеи, съобщават се последните научни новости във всички сфери на енергетиката. Дискутира се възможността за приложението им в бизнеса. Конкретната икономическа обстановка е  причината за все по-слабата посещаемост на  форума, според г-н Тодоров. Слабото присъствие на академичните среди – по финансови съображения – обуславя и намалелия интерес от страна на бизнеса, който няма с кого „ да си свери часовниците”. Освен с активна позиция по отношение на научните новости,  ВАЛБИС ТРЕЙД ЕООД е и с отлична репутация в областта на енергетиката . Създадено през 2006-а, дружеството вече повече от 10 години затвърждава лидерските си позиции в проектирането, доставката, монтажа и сервиза на индустриални и специални акумулаторни батерии. Само за 6 години, оборотът му скача  тройно. Фирмата непрекъснато назначава нови висококвалифицирани специалисти, внедрява високотехнологично оборудване. Партньори и доставчици на ВАЛБИС ТРЕЙД ЕООД са световните лидери  в производството на акумулаторни батерии –  Panasonic, Enersys CSB, GAZ,MHB, EVE и др. Фирмата осигурява индустриални акумулаторни  Ni-Cd и Pb батерии; VRLA акумулаторни батерии за UPS и охранителни системи; портативни батерии; сервиз на токозахранващи устойства (ТЗУ) и големи индустриални акумулаторни батерии; изработка на акумулаторни пакети  за специални приложения, електрически инструменти, домакински уреди, касови апарати, телефони и др. Притежава и сертификат ISO 9001:2008, с който защитава качеството на работа, високи технологии, мобилност,  логистика и капацитет за обслужавне както на големите енергийни гиганти, така и на по-малки клиенти. Услугите, които се изпълняват на клиентите, са в съответствие с европейските и световни стандарти. Основно конкурентно  предимство на фирмата  е комплексното обслужване – освен доставката на батериите, специалистите й осигуряват консултации, избор на подходящо зарядно устройство, инженеринг, тест, гаранционен и следгаранционен сервиз. Като фирма, работеща с всички големи енергийни фирми – НЕК, ЕСО, АЕЦ – Козлодуй, EVN, Енерго-Про, ЧЕЗ, Булгаргаз, Топлофикциите в страната и др., ВАЛБИС ТРЕЙД е добре позната и в „енергийното сърце на България”, работейки за Мини Марица- изток и за всички топлоелектрически централи в комплекса- ТЕЦ 2, Контур Глобал МИ3, AES. За повече информация – тел. 02/ 971 55 90, 971 55 91, www.valbis.com .   Стефан КАЦАРОВ