Промяна на собствеността на Валбис Трейд ЕООД

Съгласно вписване в Търговския регистър от 29.07.2014г. е извършена промяна в структурата на собствеността и управление на Валбис Трейд. Считано от посочената дата на регистрация, едноличен собственик на капитала и единствен управител на Дружеството е Тодор Митков Тодоров. Инж. Тодоров, като 100% собственик от дяловете от капитала на Валбис Трейд, поема ръководството на цялата търговска и инженерингова дейност на Дружеството, изпълнението на договори с доставчици и клиенти, поддръжката и гаранцията на продадените и инсталирани батерии, гаранционното и извън гаранционно обслужване. Валбис Трейд предлага на своите клиенти не само висококачествени продукти, а и професионално обслужване, технически съпорт и услуги, защитено със сертификат ISO 9001:2008.