Обучение Gustav Klein GmbH & Co. KG

С цел  поддържане и повишаване на професионалната квалификация двама служители на Валбис Трейд ЕООД, като партньор на Gustav Klein, успешно се включиха в курс , който се състоя в Schongau Германия от 24 до 25 февруари за обучение и работа с продуктите на фирмата.