Инсталиране и пускане в експлоатация на UPS

Инсталиране и пускане в експлоатация на UPS

След като сте решили да защитите вашето IT съоръжение или критично натоварване с UPS система, има няколко основни стъпки, за да гарантирате, че UPS е инсталиран с минимални прекъсвания, след което работи според вашите очаквания. Целият процес, от първоначалното планиране до използването и поддръжката на UPS след пускане в експлоатация, е изключително важен за неговата дългосрочна ефективност.

Тук разглеждаме инсталационния процес; физическо внасяне на системата във вашата сграда, инсталиране и стартиране.

Внимателното планиране започва с договораряне на доставката; това как ще бъде транспортирана системата до вашето съоръжение, имате ли подходящо място за инсталиране на UPS и дали UPS системата ще се побере в пространството, запазено за нея?

UPS устройствата с батерии са тежки, както и съдържат и чувствително електронно оборудване. Тези характеристики гарантират използването на превозни средства с „въздушно окачване“ и специализирано повдигащо оборудване, които могат да спазват препоръчаните от производителите процедури за боравене.

Влажността и температурата трябва да се поддържат в рамките на спецификациите на доставчика на UPS, като същевременно трябва да се вземе предвид ефектът на UPS върху съществуващия климатик. Подходящо място за батериите и свързаните разпределителни уреди е от съществено значение, както и осигуряването на зона около оборудването за достъп за поддръжка. Трябва да се осигури и допълнително пространство за бъдещо разширение.

Веднъж инсталирана, UPS системата трябва да бъде свързана към електроразпределителната система. Повечето малки до средни UPS имат долния кабелен вход за входните и изходните AC кабели и кабелите за DC на батерията. Това може да бъде улеснено или чрез използване на кабелен канал в пода, или чрез монтиране на UPS върху цокъл, достатъчен да позволи задоволителен радиус на огъване на кабела. Ако UPS системата е инсталирана в специална компютърна зона, може да има повдигнат под за поставяне на мрежови и захранващи кабели и евентуално охлаждане. Ако е така, оборудването и батериите трябва да бъдат монтирани на регулируеми стоманени стойки, изравнени с повдигнатия под, за да издържат тежестта им.

За големи UPS е типичен горният кабелен вход. Това е необходимо, за да се поеме по-големият радиус на огъване на необходимия по-голям захранващ кабел. Следователно трябва да бъде осигурена система за окачване на кабели, която да поддържа това.

Електрическото инсталиране на UPS или защитена захранваща система е специализирана задача и трябва да се извършва само от доставчика на UPS или от специалист и опитен електрически изпълнител, който е одобрен. Инсталирането на UPS трябва да се извършва стриктно според инструкциите на доставчика.

При свързване към товара се препоръчва радиално окабеляване, като всяко устройство има собствен прекъсвач, а не пръстеновидно окабеляване. Това гарантира, че повреда на устройството изключва само локалния прекъсвач, вместо да причинява загуба на мощност в по-широка част от разпределителната мрежа. Трябва да бъде осигурен външен байпасен превключвател за UPS системата, така че UPS да може да бъде изолиран както физически, така и електрически, за да се избегне смущението на товара по време на надстройка на UPS или поддръжка на UPS.

Правилното заземяване е от съществено значение за безопасността на персонала и защитата на оборудването. Всички заземителни точки в рамките на системата трябва да бъдат свързани към правилно планирана и сигурна заземителна инсталация.

Всички инсталации на UPS трябва да завършат с подходяща процедура за пускане в експлоатация, извършена от обучени техници на доставчика на UPS. Това трябва да включва пълна проверка на системните съоръжения и опции, приемане на условията на околната среда, регистриране на серийни номера, започване на гаранционно покритие и обучение на потребителя за работа с UPS.