Енергия : Реализиран проект на Валбис Трейд в енергетиката

Подмяна на Индустриални акумулаторни батерии, част от системите за непрекъсваемо електрозахранване на потребители първа категория на 5ЕБ в АЕЦ Козлодуй АД

  Реализиран проект на Валбис Трейд в енергетиката Валбис Трейд ООД започна успешно кризисната 2009 година с реализирането на голям проект в енергетиката. Благодарение на правилно избраната стратегия за развитие, нашата фирма се превърна в сериозен партньор при реализирането на проекти за резервно електрозахранване в енергетиката и телекомуникациите. Дейността ни обхваща доставка, монтаж, пускане в действие и сервиз на резервно електрозахранване и е сертифицирана по ISO 9001:2000. Ние сме горди, че в партньорство с фирма Квант Инженеринг ООД успешно изпълнихме задачата, възложена от нашия клиент АЕЦ Козлодуй АД. За клиента АЕЦ Козлодуй АД не се нуждае от представяне. Няма фирма, която не би желала да бъде техен партньор. Изискванията към фирмите доставчици са изключително високи и ясно дефинирани, както във всяка една атомна централа по света, особено що се отнася до безопасността. Изходно положение Първоначалното желание на клиента беше доставка на нови индустриални акумулаторни батерии и замяна на старите. Анализирайки внимателно досегашната работа и разположението на старите акумулаторни батерии, се установи, че е необходим нов проект, който да отговаря на съвременните сеизмични изисквания и изискванията за безопасност на АЕЦ Козлодуй АД. Какво включва проектът? – Проектиране; – Демонатаж на старите акумулаторни батерии; – Основен ремонт на помещенията; – Доставка на 118 елемента Vb2412 – 1200Ah и 64 елемента Vb 2409 – 900Ah, произведени в Германия по технология Varta bloc; – Доставка и монтаж на сеизмично устойчиви стелажи; – Монтаж на акумулаторните батерии; – Функционални и сеизмични изпитания на елементи от всеки тип, проведени в акредитирана лаборатория; – Доставка и пускане в експлоатация на мониторингови системи за следене работата на всеки елемент от акумулаторната батерия, на марката APC; – Формоване на акумулаторните батерии; – Тест за доказване на капацитета на акумулаторните батерии, проведен с разрядно устройство TORKEL 860; – Пускане в действие на акумулаторните батерии. Внедряването Срокът за изпълнение на проекта беше изключително ограничен, който се определяше от времето за ремонт на V-ти енергоблок. Възникналите трудности от всякакво естество наложиха работа и през нощта. Благодарение на подготовката, координацията и твърдостта на специалистите на фирма Валбис Трейд ООД, както и помощта на специалистите и мениджмънта на АЕЦ Козлодуй, внедряването беше извършено предсрочно. Резултати Реализирането на този проект за резервно захранване, допринесе за увеличаване на безопасността на работа в централата. Внедрените съвременни технологии за наблюдение, контрол и експлоатация на акумулаторните батерии, ще позволят на специалистите на АЕЦ Козлодуй АД да следят отговорните електрозахранващи системи в реално време и да вземат своевременно необходими решения. Признание Независимо, че за първи път работим на площадката на АЕЦ Козлодуй АД, отговорните специалисти на централата оцениха нашия професионализъм и всеотдайност, като пожелаха и в бъдеще да имаме възможност да работим заедно. Бъдеще Реализирането на този проект, както и предишните ни съвместни дейности с ТЕЦ Марица Изток 2, ТЕЦ Марица Изток 3, БТК, Девня Цимент, Лукойл Нефтохим, Топлофикация София и други, ни показват, че бъдещето е в интегрирането на иновативни технологии за мониторинг, които позволяват навременен контрол и осигуряват безопасната и надеждна работа на системите. Такива проекти дават възможност една фирма да отговаря за внедряване на комплексно резервно електрозахранване – от акумулаторната батерия до UPS, токозахранващи устройства и дизел генератори. Специални благодарности на: Фирма Квант Инженеринг Специалистите от АЕЦ Козлодуй АД и целия мениджмънт на ЕП2 Фирма Електрически Системи ООД Фирма Енергомонтаж-АЕК АД Фирма Комос Нашия екип от млади и висококвалифицирани специалисти. Нашия доставчик EnerSys и специалистите в завода в гр. Хаген, Германия, където са произведени акумулаторните батерии Varta bloc. Списание Енергия : Прочети