Валбис Трейд с нова услуга за мониторинг и оценка на индустриални акумулаторни батерии

Валбис Трейд  внедри  специализирано оборудване от шведската компания PROGRAMMA ELECTRIC AB част от MEGGER GROUP под търговската марка TORKEL за прецизен тест и обективна оценка на състоянието на индустриални акумулаторни батерии в експлоатация. Целта на инвестицията е максимално задоволяване на изискванията на потребителите, на база изключително важното значение на резервните електрозахранвания в критични ситуации. От 2007 година Валбис Трейд е под ISO 9001:2000 и разполага с прецизна методология и обучени специалисти, които освен мониторинг на състоянието на акумулаторните батерии дават и съответните препоръки за подобряване експлоатационните условия и заключение за годността на акумуалторната батерия и нейния ресурс. Тази високо технологична услуга е предназначена за отговорни енергийни обекти като подстанции, ТЕЦ, ВЕЦ, АЕЦ, крупни производители в химическата и металургичната промишленост, телекомуникационни компании, дейта центрове, банки, военни обекти, летища и др..