ВАЛБИС ТРЕЙД СЪС СЕРТИФИКАТ ПО ISO 9001

В началото на 2007  година фирма Валбис Трейд финализира успешно процеса по внедряване на система за управление на качеството, в съответствие с изискванията на международния стандарт ISO 9001:2000 . Сертификатът бе връчен официално на 16 март т.г. от сертифициращата организация Bureau Veritas България. Полученият сертификат обхваща целия процес на доставка, монтаж и сервиз на акумулаторни батерии и резервно електрическо захранване, в които сме специализирани.