Валбис Трейд подписа договор за производство на акумулаторни пакети

Асемблирането на акумулаторни пакети е традиционно важно звено от дейността на фирма Валбис Трейд. От все по-голямо значение е качеството и бързината на изпълнение на дадена поръчка, намаляване на себестойността на производство, като това в никакъв случай не трябва да бъде за сметка на качеството на батериите. Отчитайки увеличения обем на поръчки, от 01.09.2014 г. е в сила договор за производство на акумулаторни пакети между Валбис Трейд ЕООД и ИСС в новата производствена база в гр. Враца. Напълно контролираният процес на производство дава възможност за оптимизиране на всички етапи съпътстващи производствения цикъл. Управлението и контрола, измерването на всяка една клетка, качеството на вложените материали, монтажът, тестът и опаковането, гарантират параметрите на произведените пакети батерии. Фирма Валбис Трейд е една от първите, които се занимават и активно участват в събирането и оползотворяването на негодни и стари акумулаторни батерии-оловни и неоловни, което прави фирмата директно ориентирана към екологичните проблеми на България. Високото качество на продукцията, отговаряща на изискванията на клиентите, е водещо в дейността на фирмата.