Валбис Трейд инвестира в разработване на система за онлайн мониторинг на батерии

Фирма Валбис Трейд инвестира в разработване на система за онлайн мониторинг на батерии. Целта на тази технология е да се предостави възможност на клиентите надеждно да наблюдават работата на своите батерии. Системата позволява 24-часово наблюдение на параметрите с помощта на отдалечен компютър. Освен това тя дава възможности за онлайн регистрация на параметрите на заряд, разряд, вътрешно съпротивление, температурни условия и други. С помощта на прецизното онлайн наблюдение и регистрация на измерванията ще се създава база данни, която ще позволи на клиенти да имат информация за състоянието на своите батерии по всяко време. “С тази система ще се промени начина, по който се контролират батериите в областта на телекомуникациите, центрове за данни, добива и пренос на енергия, критично резервно захранване и други”, споделят от Валбис Трейд. “Стремейки се да отговорим максимално на изисквания на нашите клиенти, пускайки тази система ние ще защитим максимално батериите от повреда, ще удължим експлоатационния живот на батериите и ще намалим разходите за сервиз на батерии и резервно захранване. Това ще доведе като цяло до намаляване разходите на големи фирми с много обекти.”