декември 30, 2014

АЕЦ Козлодуй

Какво включва проектът?

– Проектиране;
– Демонатаж на старите акумулаторни батерии;
– Основен ремонт на помещенията;
– Доставка на 118 елемента Vb2412 – 1200Ah и 64 елемента Vb 2409 – 900Ah, произведени в Германия по технология Varta bloc;
– Доставка и монтаж на сеизмично устойчиви стелажи;
– Монтаж на акумулаторните батерии;
– Функционални и сеизмични изпитания на елементи от всеки тип, проведени в акредитирана лаборатория;
– Доставка и пускане в експлоатация на мониторингови системи за следене работата на всеки елемент от акумулаторната батерия, на марката APC;
– Формоване на акумулаторните батерии;
– Тест за доказване на капацитета на акумулаторните батерии, проведен с разрядно устройство TORKEL 860;
– Пускане в действие на акумулаторните батерии.

1) Цялостна доставка и монтаж на оловно-киселинна акумулаторна батерия с номинално напрежение 108V и капацитет 900Ah@C10, съставена от 54 елемента Varta Vb2409. Доставка и монтаж на сеизмично изпитан стелаж за акумулаторната батерия. Доставка и монтаж на система за наблюдение на всяка клетка от акумулаторната батерия APC Battery management system AP9921X. Пускане в експлоатация на акумулаторната батерия след разряден капацитивен тест с товарно устройство ТОРКЕЛ 860  за доказване на номиналните й данни.

2) Цялостна доставка и монтаж на оловно-киселинна акумулаторна батерия с номинално напрежение 212V и капацитет 1200Ah@C10, съставена от 106 елемента Varta Vb2412. Доставка и монтаж на сеизмично изпитан стелаж за акумулаторната батерия. Доставка и монтаж на система за наблюдение на всяка клетка от акумулаторната батерия APC Battery management system AP9921X. Пускане в експлоатация на акумулаторната батерия след разряден капацитивен тест с товарно устройство ТОРКЕЛ 860 за доказване на номиналните й данни.