µPS-SP

Информация

Универсалният софтуер позволява гъвкава конфигурация, включително измерване и записване на всички параметри (входно и изходно напрежение, температура, напрежение включително DC). Тези данни се показват редовно на LCD екрана и могат да се предават чрез SNMP.

Функции

  • Точна онлайн топология с двойна конверсия
  • Онлайн батериите премахват времето за прехвърляне
  • Пълно микропроцесорно управление
  • Изходна трансформаторна изолация
  • DC мек старт
  • По-голямо зарядно устройство за по-дълго време за бекъп
  • Съвместим със симетрични, несиметрични, линейни и нелинейни товари
  • Проектиран както за връзки за товар Wye и за Delta
  • Различни входно-изходни напрежения и честоти