W4 x 2h – 9,6V

смяня речиклиране на батерии за инструменти

W4 x 2h – 9,6V