(2 x 5L) x 2h – 24V

речиклиране на батерии за инструменти

(2 x 5L) x 2h – 24V