февруари 20, 2018

Стратегия за търговска среща

СТРАТЕГИЯ ЗА ТЪРГОВСКА СРЕЩА


Водещ Търговец : *

Име на фирмата : *

Дата на срещата : *
 / 
 / 

Адрес на среща : *

Участници в срещата 1 : *

Длъжност 1 : *

Телефонен номер 1 : *
-

Електронна поща 1: *

Участници в срещата 2 :

Длъжност 2 :

Телефонен номер 2 :
-

Електронна поща 2:

Участници в срещата 3 :

Длъжност 3 :

Телефонен номер 3 :
-

Електронна поща 3:

ЦЕЛ НА СРЕЩАТА:


За какво най-вече искате да направите оферта на клиента в/след края на срещата? : *

За какво количество очаквате да направите оферта : *

СТРАТЕГИЯ НА СРЕЩАТА


На базата на всичко, което знаете за клиента към този момент, КАК СМЯТАТЕ да ПОСТИГНЕТЕ ЦЕЛТА си?
(Комбинирайте някои или всички от следващите възможно стъпки и ги подредете по ред на осъществаване по време на срещата) :


Ред на осъществаване : *
Опиши: *
Тактика  за водене на преговорите
( Подреди по приоритет и напиши с какво и как сме  по-добри от другите доставчици в този конкретен случай)
Какво да очакваме ?


На базата на опита ни с други клиенти и/или продукти, какво може да се очаква от това, което не знаем?
Опишете 2-3 или повече възможни рискове.


На базата на рисковете, допишете „СТРАТЕГИЯ“, която ще предприемете :